ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Λ. Αλεξάνδρας 85 και Νικηφόρου Λύτρα 2
2105240426
lgoumenos@yahoo.gr